Ժամանակացոյց

 • Քայլերգներ / Բարի լոյս

  07:00 am - 07:15 am
 • Սփիւռքեան հանդարտ երգեր

  07:15 am - 07:30 am
 • Երկու բարեւ

  07:30 am - 08:30 am
 • Լուրեր

  08:30 am - 09:00 am
 • Երկու բարեւ

  09:00 am - 09:30 am
 • Բարեւ հարցազրոյց (նիւթ՝ կենցաղավարութիւն, հիւր՝ Իրմա Պալեան)

  09:30 am - 10:00 am
 • Նոր երգեր

  10:00 am - 10:30 am
 • Հայկական աշխարհի լուրեր

  10:30 am - 10:40 am
 • Խանդավառ երգեր

  10:40 am - 11:00 am
 • Նոր երգեր (Ձեռք երկարենք՝ ամսուան վերջին Ուրբաթը)

  11:00 am - 11:30 am
 • Սփիւռքեան երգեր

  11:30 am - 12:00 pm
 • Գերդաստաններ

  12:00 pm - 12:30 pm
 • Թուրքիան Այսօր (ամսուան առաջին Ուրբաթը)

  12:30 pm - 01:00 pm
 • Ազգային-հայրենասիրական երգեր

  01:00 pm - 01:30 pm
 • Լուրեր

  01:30 pm - 02:00 pm
 • Յիշատակելիները

  02:00 pm - 02:05 pm
 • Յեղափոխական երգեր

  02:05 pm - 03:00 pm
 • Քըլ եոմ պիոյմու (խօսք ու կեցուածք)

  03:00 pm - 04:30 pm
 • OTV-ի հայերէն լուրերու ուղղակի սփռում

  04:30 pm - 04:50 pm
 • Խանդավառ երգեր

  04:50 pm - 05:00 pm
 • «Վանայ Ձայն»ը երեկոյեան

  05:00 pm - 05:05 pm
 • Թատերական մատուցում

  05:05 pm - 05:20 pm
 • Երաժշտական մատուցում

  05:20 pm - 05:30 pm
 • Հանդիպում

  05:30 pm - 06:30 pm
 • Լուրեր

  06:30 pm - 06:50 pm
 • Նոր երգեր

  06:50 pm - 08:00 pm
 • Օրուան երգիչ

  08:00 pm - 08:30 pm
 • Էսդրատային ճոխ երգեր

  08:30 pm - 09:00 pm
 • Զուգերգներ

  09:00 pm - 09:30 pm
 • Հայկական աշխարհի լուրեր (կրկ.)

  09:30 pm - 09:45 pm
 • Էսդրատային երգեր

  09:45 pm - 11:00 pm
 • Golden oldies

  11:00 pm - 12:00 am
 • Յեղափոխական երգեր

  12:00 am - 02:00 am
 • Հայերէն այլազան երգեր

  02:00 am - 03:00 am
 • Կրկնութիւններ

  03:00 am - 05:00 am
 • Հայերէն այլազան երգեր

  05:00 am - 06:00 am
 • Հայկական երաժշտութիւն

  06:00 am - 07:00 am

Յայտագիրներ

Youtube- ի թարմացում