Տեղեկանք
Առ ի զօրակցութիւն «Վանայ Ձայն»-ի աշխատանքներուն, ռատիոկայանին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.- Կիրակոս Գույումճեան (Քուէյթ) 2000 $, Դրօ Մանտալեան 3.000.000 լ.ո., Սեւակ Քէթէնճեան 50.000 լ.ո., Մի ոմն 200 եւրօ (Յունաստան), Նազարէթ Քէշիշեան (Մ. Նահանգներ) 50 $, Ազգային մը (Աւստրալիա) 1000 $, Մի ոմն 100.000 լ.ո., Մատլէն, Սեզա եւ Ռոզէթ Խշուաճեաններ 300 Գան. տոլար, Լիանա Ատիս Հարմանտեան 700 $, Տօնոյեան ընտանիք 500.000 լ.ո., Անգինէ Ակոբեան (Մ.Ն.) 100 $, Ուրուկուէյի Կոմիտաս ռատիոժամ 500 $, Մի ոմն 750 $, Գրիգորիս Պողարեան 500.000 լ.ո. , Ունկնդիր մը (Մ. Նահանգներ) 200 $, Ժագ Մանտալեան 300.000 լ.ո., Ազգային մը 200.000 լ.ո., Խումբ մը բարեկամներ 2 միլիոն լ. ո., Սերուժ Ազնաւուրեան 500.000 լ.ո., Ունկնդիր մը (Տուպայ) 1000 $., Յակոբ Մելիքսէթեան (Քուէյթ) 300 $, Մի ոմն 1.500.000 լ.ո., Տէր եւ տիկ. Հրակ եւ Անի Գոզանեան 300.000 լ.ո. Այս շաբթուան մշակութային մեր յայտագիրները կը ծանօթացնեն.- Յովիկ Գրիգորեանի « Երեք վիպակ» հատորը («Գրական անդաստան»), «Ազգային աւանդական մշակոյթ ներկայացնող խումբերը եւ ազատագրական պայքարի երգերը» («Արմատներ») եւ «Տխուր աչքերով հայ բեմի ասպետը՝ Մհեր Մկրտչեան» («Ազգային արժէքներ»)։ Հետեւեցէ՛ք «Օրուան երգիչ» յայտագիրին եւ 23-27 Նոյեմբեր, երեկոները ժամը 8-ին ունկնդրեցէ՛ք հետեւեալ երգիչ-երգչուհիները.- Արմէն Դարբինեան, Մասիս Յունանեան, Մաւր Մկրտչեան, Խորէն Լեւոնեան եւ Կարօ Կապուտակեան։ Օրական, «Բարեւ» յայտագիրէն, առաւօտեան ժամը 9.30-ին, «Արցախեան դասեր» խորագրեալ հարցազրոյցներու շարք՝ Հայաստանի, Արցախի, Սփիւռքի եւ Լիբանանի հանրածանօթ դէմքերու հետ՝ Արցախեան պատերազմէն քաղուած դասերու մասին։

Բառերու աշխարհ

Հայերէն լեզուի բառերու ծագումն ու զարգացումը գրական-գեղարուեստական ձեւով ներկայացնող յայտագիր

Ներկայացնող: Մարալ Սարգիսեան-Մխսեան

Օր եւ Ժամ: Չորեքշաբթի, կէսօրուան ժամը 12.00