Տեղեկանք
Առ ի զօրակցութիւն «Վանայ Ձայն»-ի աշխատանքներուն, ռատիոկայանին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.- Տիրան Վահրատեան (Աւստրալիա) 1000 $, Վիգէն Աբէլեան 2.000.000 լ.ո., Մի ոմն 850.000 լ.ո., Վարուժան Մանճեան (Մելպուռն) 500 աւստրալական տոլար, Մի ոմն 500 $, Կիրակոս Գույումճեան (Քուէյթ) 2000 $, Դրօ Մանտալեան 3.000.000 լ.ո., Սեւակ Քէթէնճեան 50.000 լ.ո., Մի ոմն 200 եւրօ (Յունաստան), Նազարէթ Քէշիշեան (Մ. Նահանգներ) 50 $, Ազգային մը (Աւստրալիա) 1000 $, Մի ոմն 100.000 լ.ո., Մատլէն, Սեզա եւ Ռոզէթ Խշուաճեաններ 300 Գան. տոլար, Լիանա Ատիս Հարմանտեան 700 $, Տօնոյեան ընտանիք 500.000 լ.ո., Անգինէ Ակոբեան (Մ.Ն.) 100 $, Ուրուկուէյի Կոմիտաս ռատիոժամ 500 $, Մի ոմն 750 $, Գրիգորիս Պողարեան 500.000 լ.ո. , Ունկնդիր մը (Մ. Նահանգներ) 200 $, Ժագ Մանտալեան 300.000 լ.ո., Ազգային մը 200.000 լ.ո., Խումբ մը բարեկամներ 2 միլիոն լ. ո., Սերուժ Ազնաւուրեան 500.000 լ.ո., Ունկնդիր մը (Տուպայ) 1000 $., Յակոբ Մելիքսէթեան (Քուէյթ) 300 $, Մի ոմն 1.500.000 լ.ո., Տէր եւ տիկ. Հրակ եւ Անի Գոզանեան 300.000 լ.ո. Այս Կիրակի եւ ամէն Կիրակի առաւօտեան ժամը 10-ին, «Վանայ Ձայն»էն կրնաք ուղղակի հետեւիլ Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ մատուցուած Ս. եւ անմահ Պատարագին։ Հետեւեցէ՛ք «Օրուան երգիչ» յայտագիրին եւ 18-22 Յունուար, երեկոները ժամը 8-ին ունկնդրեցէ՛ք հետեւեալ երգիչ-երգչուհիները.- Յարօ Բուրեան, Դաւիթ Ամալեան, Սրբուկ Սարգիսեան, Ռոպէրթ Ամիրխանեան եւ Հայկ Գասպարով։ Այս շաբթուան մշակութային մեր յայտագիրները կը ծանօթացնեն.- Մկրտիչ Արմէնի «Երեւան» վէպը («Գրական անդաստան»), «Հետաքրքրական աւանդութիւներ տարեմուտէն տարեվերջ» («Արմատներ») եւ «Մշոյ ճառընտիրը» («Ազգային արժէքներ») Այսօր, կէսօրէ ետք ժամը 3-ին, Քորոնայի նոր տարբերակին մասին արաբական «Օրը-օրին» յայտագիրէն հարցազրոյց՝ յունական հիւանդանոցի յատուկ խնամքի բաժինի պատասխանատու տոքթ. Ճորճ Ճիւվելէքեանի հետ

Բարեւ Իրմա Պալեանի հետ

Ներկայացնող: Իրմա Պալեանի

Օր եւ Ժամ: Ուրբաթ, առաւօտեան ժամը 9.30