Տեղեկանք
Առ ի զօրակցութիւն «Վանայ Ձայն»-ի աշխատանքներուն, ռատիոկայանին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.- Նազարէթ Քէշիշեան (Մ. Նահանգներ) 50 $, Ազգային մը (Աւստրալիա) 1000 $, Մի ոմն 100.000 լ.ո., Մատլէն, Սեզա եւ Ռոզէթ Խշուաճեաններ 300 Գան. տոլար, Լիանա Ատիս Հարմանտեան 700 $, Տօնոյեան ընտանիք 500.000 լ.ո., Անգինէ Ակոբեան (Մ.Ն.) 100 $, Ուրուկուէյի Կոմիտաս ռատիոժամ 500 $, Մի ոմն 750 $, Գրիգորիս Պողարեան 500.000 լ.ո. , Ունկնդիր մը (Մ. Նահանգներ) 200 $, Ժագ Մանտալեան 300.000 լ.ո., Ազգային մը 200.000 լ.ո., Խումբ մը բարեկամներ 2 միլիոն լ. ո., Սերուժ Ազնաւուրեան 500.000 լ.ո., Ունկնդիր մը (Տուպայ) 1000 $., Յակոբ Մելիքսէթեան (Քուէյթ) 300 $, Մի ոմն 1.500.000 լ.ո., Տէր եւ տիկ. Հրակ եւ Անի Գոզանեան 300.000 լ.ո. Հետեւեցէ՛ք «Օրուան երգիչ» յայտագիրին եւ 21-25 Սեպտեմբեր, երեկոները ժամը 8-ին ունկնդրեցէ՛ք հետեւեալ երգիչ-երգչուհիները.- Ճորճ Թիւթիւնճեան, Այտա Սարգսեան, Անուշ եւ Ինկա Արշակեաններ, Արտաշէս Աւետեան եւ Մըսթր Իքս։ Այս շաբթուան մշակութային մեր յայտագիրները կը ծանօթացնեն.- «Պոտլէրը հայ գրականութեան մէջ» («Գրական անդաստան»), «Աշուղական երգերու գործիքային տարբերակներ» («Արմատներ»), «Գեղանկարիչ Փօլ Կիրակոսեանը» («Ծիրանի») եւ «Յաւերժ սիրոյ խաչակիրը՝ Սայաթ Նովա» («Ազգային արժէքներ»)։

Գրական անդաստան

Հայ գրականութեան հին թէ նոր դէմքերը եւ անոնց գործերը ծանօթացնող յայտագիր

Ներկայացնող: Սալբի Քիւրքճեան-Թաշճեան

Օր եւ Ժամ: Երեքշաբթի, կ.ե. ժամը 4.00