Տեղեկանք
Առ ի զօրակցութիւն «Վանայ Ձայն»-ի աշխատանքներուն, ռատիոկայանին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.- Լիանա Ատիս Հարմանտեան 700 $, Ուրուկուէյի Կոմիտաս ռատիոժամ 500 $, Մի ոմն 750 $, Գրիգորիս Պողարեան 500.000 լ.ո. , Ունկնդիր մը (Մ. Նահանգներ) 200 $, Ժագ Մանտալեան 300.000 լ.ո., Ազգային մը 200.000 լ.ո., Խումբ մը բարեկամներ 2 միլիոն լ. ո., Սերուժ Ազնաւուրեան 500.000 լ.ո., Ունկնդիր մը (Տուպայ) 1000 $., Յակոբ Մելիքսէթեան (Քուէյթ) 300 $, Մի ոմն 1.500.000 լ.ո., Տէր եւ տիկ. Հրակ եւ Անի Գոզանեան 300.000 լ.ո. Այս Կիրակի եւ ամէն Կիրակի առաւօտեան ժամը 10-ին, «Վանայ Ձայն»էն կրնաք ուղղակի հետեւիլ Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ մատուցուած Ս. եւ անմահ Պատարագին։ Հետեւեցէ՛ք «Օրուան երգիչ» յայտագիրին եւ 13-17 Յուլիսին, երեկոները ժամը 8-ին ունկնդրեցէ՛ք հետեւեալ երգիչ-երգչուհիները.- Վարդան Պատալեան, Նունէ Եսայեան, Հրաչ Կայծակեան, Յովհաննէս Պատալեան եւ Խաչիկ Զէնեան։ Յառաջիկայ շաբթուան մշակութային մեր յայտագիրները կը ծանօթացնեն.- «Հայկական ժողովրդային առակները» («Գրական անդաստան»), «Մարգարիտ Սարգսեանի եւ Մարիանա Տիգրանեանի պարերգներէն փունջ մը» («Արմատներ»), «Ամերիկահայ կերպարուեստագէտ Գեղամ Թազեանը» («Ծիրանի») եւ հայ-ասորական յարաբերութիւններու մասնագէտ Երուանդ Տէր Մինասեանի գերդաստանը («Գերդաստաններ»)։

Լուսիկն ու բարի պարիկը

Մանկապատանեկան դաստիարակչական յայտագիր՝ այլազան գիտելիքներով, նորութիւններով եւ մրցում-խաղերով

Ներկայացնող: Անժելինա Սարգիսեան եւ Սերլի Գալայճեան

Օր եւ Ժամ: Կիրակի, կ.ե. ժամը 5.00