Տեղեկանք
Առ ի զօրակցութիւն «Վանայ Ձայն»-ի աշխատանքներուն, ռատիոկայանին կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.- Նազարէթ Քէշիշեան (Մ. Նահանգներ) 50 $, Ազգային մը (Աւստրալիա) 1000 $, Մի ոմն 100.000 լ.ո., Մատլէն, Սեզա եւ Ռոզէթ Խշուաճեաններ 300 Գան. տոլար, Լիանա Ատիս Հարմանտեան 700 $, Տօնոյեան ընտանիք 500.000 լ.ո., Անգինէ Ակոբեան (Մ.Ն.) 100 $, Ուրուկուէյի Կոմիտաս ռատիոժամ 500 $, Մի ոմն 750 $, Գրիգորիս Պողարեան 500.000 լ.ո. , Ունկնդիր մը (Մ. Նահանգներ) 200 $, Ժագ Մանտալեան 300.000 լ.ո., Ազգային մը 200.000 լ.ո., Խումբ մը բարեկամներ 2 միլիոն լ. ո., Սերուժ Ազնաւուրեան 500.000 լ.ո., Ունկնդիր մը (Տուպայ) 1000 $., Յակոբ Մելիքսէթեան (Քուէյթ) 300 $, Մի ոմն 1.500.000 լ.ո., Տէր եւ տիկ. Հրակ եւ Անի Գոզանեան 300.000 լ.ո. Հետեւեցէ՛ք «Օրուան երգիչ» յայտագիրին եւ 21-25 Սեպտեմբեր, երեկոները ժամը 8-ին ունկնդրեցէ՛ք հետեւեալ երգիչ-երգչուհիները.- Ճորճ Թիւթիւնճեան, Այտա Սարգսեան, Անուշ եւ Ինկա Արշակեաններ, Արտաշէս Աւետեան եւ Մըսթր Իքս։ Այս շաբթուան մշակութային մեր յայտագիրները կը ծանօթացնեն.- «Պոտլէրը հայ գրականութեան մէջ» («Գրական անդաստան»), «Աշուղական երգերու գործիքային տարբերակներ» («Արմատներ»), «Գեղանկարիչ Փօլ Կիրակոսեանը» («Ծիրանի») եւ «Յաւերժ սիրոյ խաչակիրը՝ Սայաթ Նովա» («Ազգային արժէքներ»)։

Մենք

Լիբանանահայ ազգային-հասարակական եւ մշակութային-գեղարուեստական կեանքի անցեալի երախտաւորները ներկայացնող յայտագիր

Ներկայացնող: Իրմա Գապաքեան-Տէտէեան

Օր եւ Ժամ: Երեքշաբթի, առաւօտեան ժամը 11.00